Vilkår og betingelser

Når du besøger vores hjemmeside promesso.dk, registrerer vi persondata, i det omfang du selv har givet os disse oplysninger. Det gør du, når du f.eks har deltaget i konkurrencer, undersøgelser eller hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev. Personhenførbare oplysninger sælges eller videregives aldrig til tredjepart, medmindre du på forhånd har givet os samtykke hertil. Formålet med at registrere persondata er at kunne yde vores kunder og andre brugere den bedst mulige service.

Registrering af kontaktoplysninger
Følgende kontaktoplysninger registreres, så vi kan tilsende nyhedsinformationer og lignende til alle, der har en interesse heri:
- Personnavn
- Firmanavn
- Firmaadresse
- Telefonnummer
- E-mailadresse
- Beskyttelse af personoplysninger

Dine personlige oplysninger skal ifølge persondataloven opbevares sikkert og fortroligt. Derfor gemmer vi registrerede persondata ukrypteret i databaser, der er beskyttet mod uautoriseret adgang. Derudover kontrolleres vores sikkerhedsforanstaltninger løbende for at sikre, at de registrerede oplysninger håndteres forsvarligt, så der bliver taget hensyn til dig som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Dette betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Afgivelsen af dine personlige oplysninger er derfor på eget ansvar.

Ændring af persondatapolitik
På grund af den hurtige udvikling af internettet kan det blive nødvendigt at lave ændringer i vores persondatapolitik. Derfor forbeholder vi os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Ved væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Dine rettigheder
Hvis du selv har anmodet om at modtage nyheder og information fra JDE Professional, opbevarer vi dine data, indtil du selv beder om at blive slettet fra vores database. De registrerede persondata opbevares så længe det er nødvendigt, at kunne yde en god service over for vores besøgende på promesso.dk.

Du har altid mulighed for at blive oplyst om dine registrerede persondata. Hvis det viser sig at disse er urigtige eller vildledende, kan du altid kræve, at de bliver rettet, slettet eller blokeret.

I henhold til persondataloven kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at disse oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Yderligere oplysninger om de persondata JDE Professional registrerer

Du er altid velkommen til at kontakte webredaktionen på info-dk@jdecoffee.com hvis du har yderligere spørgsmål.